Ապրիլ ամսվա ամփոփում

1.Ներկայացնել մարդու տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած բնապահպանական հիմնախնդիրները։

Մարդու տնտեսական գործունեության և որսի հետևանքով հարստահարվել են բնական պաշարները, անվերադարձ ձևով ոչնչացել են խոշոր կենդանիները, ինչպիսիք են ռնգեղջյուրները, ձիերը, մամոնտները, զուբրերը, ցուլերը, բազմաթիվ բույսեր: Հողում,օդում, ջրում, բույսերի և կենդանիների օրգանիզմներում կուտակվել են չշրջանառվող թափոններ՝ ածխածնի օքսիդ,մեթան, ազոտի օքսիդ, ֆրեոն, այլ թունավոր և մուտագեն
նյութեր: Մարդու գործունեության ազդեցությունն այսօր ընդունել է մոլորակային և միջմոլորակային մակարդակ:

2. Գաղափար կենսոլորտի մասին։ Կենսոլորտի բաղադրիչները և կենդանի նյութ։

Կենսոլորտը երկրի մակերեսի ամբողջ գազային, պինդ և հեղուկ տարածքն է, որը զբաղեցնում է կենդանի էակները: Դրանք բաղկացած են ինչպես լիտոսֆերայի, այնպես էլ հիդրոսֆերայի և մթնոլորտի այն տարածքներից, որտեղ հնարավոր է կյանք:

Կենսոլորտը կազմված է անկանոն չափսերի բարակ շերտից: Քանի որ դա համակարգ է, որը հավաքում է մոլորակի այն տարածքները, որտեղ գոյություն ունի կյանքը ավելի դժվար է սահմանափակումներ դնել որտեղ սկսվում և ավարտվում է կենսոլորտը:

3.Մուտացիաներ, դասակարգում, քրոմոսոմային և գենային մուտացիաներ։Ուռուցքներ և ուռուցքածին բջիջներ։

Գենոտիպի կայուն փոփոխությունը անվանում են մուտացիա, որն իրականանում է միջավայրի ազդեցության տակ։Մուտացիաներն առաջանում են հիմանկանում ԴՆԹ-ների կրկնապատկման և վերականգնման խախտումների արդյունքում:

Քրոմոսոմային մուտացիաները տեղի են ունենում առանձին քրոմոսոմների կառուցվածքի խոշոր փոփոխություներ։ Այդ դեպքում դիտվում է մեկ կամ մի քանի քրոմոսոմների գենետիկական նյութի կորուստ  կամ կրկնապատկում, ինչպես նաև առանձին քրոմոսոմների հատվածների կողմնորոշման փոփոխություն, և գենետիկական նյութի տեղափոխություն մեկ քրոմոսոմից մյուսի վրա: 

Գենային մուտացիաների արդյունքում տեղի են ունենում մեկ կամ մի քանի նուկլեոտիդների փոփոխություններ, դելեցիաներ, ներդրումներ և տրանսլոկացիաներ, դուպլիկացիաներ և ինվերսիաներ՝ գեների տարբեր հատվածներում, այն դեպքում, երբ մուտացիայի ազդեցության տակ փոփոխվում է միայն մեկ նուկլեոտիդ:

4.Բույսերի և կենդանիների սելեկցիա, դերը մարդու կյանքում և բնության մեջ։

Սելեկցիան այն գիտություն է, որը  զբաղվում է տարբեր օրգանիզմների, բնության մեջ գոյություն ունեցող տեսակների բարելավմամբ, կենդանիների նոր ցեղատեսակների, բույսերի նոր սորտերի և բակտերիաների նոր շտամների ստեղծմամբ։

Սելեկցիան մշակում է բույսերի և կենդանիների ժառանգական հատկանիշների վրա ներգործելու եղանակներ՝ մարդու համար այն անհրաժեշտ ուղղությամբ փոփոխելու նպատակով։ Այլ կերպ ասած ՝ հենց սելեկցիայի շնորհիվ է, որ մարդիկ կարողացել են դարեր շարունակ ստանալ բույսերի նոր ՝ ավելի բերքատու տեսակներ եւ կենդանիների նոր ՝ ավելի մսատու, կաթնատու կամ այլ տեսակներ, որոնք մարդիկ ավելի նպատակահարմար են համարում իրենց  կենսագործունեության համար:

Ժամանակի մեքենայով – միայն ապագա

Բրիտանացի հայտնի ֆիզիկոս Բրայան Կոքսը պնդում է, որ ժամանակի մեջ ճամփորդել կարելի է, բայց միայն ապագա:
Ինչու? Քանի որ ճանափորդել անցիալ հնարավոր չի: Իսկ մի գուցե հնարավոր է….Ժամանակի մեջ միակողմանի ճամփորդությունը մեծ ապտակ է գիտական ֆանտաստիկային, սակայն ի երջանկություն Մատի ՄակՖլայի այն բացառում է 1955թ.-ին սեփական մոր հետ քնելու վտանգը:Ժամանակի նման հատկության մասին Կոքսը խոսել է բրիտանական գիտաժողովում ելույթ ունենալիս: Այն առանձնապես չի զարմացրել գիտաժողովի այն մասնակիցներին, ովքեր քիչ թե շատ ծանոթ էին Էյնշտեյնի հարաբերականության տեսության ընդհանուր սկզբունքներին: 

Բրայան Կոքս
<<Հնարավոր է արդյոք ժամանակի մեքենա ստեղծել>>,-հարցնում է Կոքսը: – <<Պատասխանը միանշանակ է` այո>>:Ենթադրենք, մեզ հաջողվում է կառուցել այնպիսի տիեզերանավ, որը աստղագնացներին թույլ է կտա տեղաշարժվել գրեթե լույսի արագությանը մոտ արագությամբ:Նրանք մի քանի ժամ նման թռիչք իրականացնելուց հետո երբ վերադառնան Երկիր կտեսնեն, որ անցել է հազար տարի:Այսպիսով, գերարագ աստղանավը կարող է դառնալ ժամանակի մեքենա:Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ առայժմ դա հնարավոր չի իրագործել, քանի որ տարածության, ժամանակի և ֆիզիկայի օրենքների մասին մեր ունեցած այսօրվա գիտելքները, մեղմ ասաց, թույլ չեն տալիս նման արագություն զարգացնել:Ցավոք անգամ լույսի արագությունից շատ ավելի քիչ արագությամբ տեղաշարժվել այսօր մենք չենք կարողանում, քանի որ դրա համար անհրաժեշտ տեխնալոգիաներին Երկիր մոլորակի ինժեներները առայժմ չեն տիրապետում:<<Եթե մարդ շարժվում է արագ, ապա նրա ժամացույցը համեմատած այլ մարդկանց որոնք կանգնած են աշխատում է դանդաղ: Մոտենալով լույսի արագությանը ժամացույցը սկսում է աշխատել այնքան դանդաղ, որ նա կտեղափոխվի 10 000 տարի առաջ` դեպի ապագա>>- ասում է ֆիզիկոսը: 

Զույգերի պարադոքսը:
Այնուհետև Կոքսը բերում է <<զույգերի պարադոքս>> հայտնի օրինակը, որը ի դեպ սովորեցնում են ուսանողներին բոլոր ուսումնական հաստատություններում:Պատկերացրեք զույգերի, որոնցից մեկը գտնվում է Երկրի վրա (զույգ Ա), իսկ երկրորդը (զույգ Բ) գերարագ թռչող տիեզերանավում:Ժամանակը Բ-ի մոտ դանդաղում է համեմատած Ա-ի ժամանակի հետ: Երբ Բ վերադառնա Երկիր ապա կգտնի իր Ա եղբորը ծերացած:Այս օրինակով պարզորոշ երևում է <<ժամանակի դանդաղման>> մեխանիզմը: Որքան շատ մոտենանք լույսի արագությանը, այնքան դանդաղման գործընթացը ավելի ու ավելի ուժեղ կդրսևորի:Կոքսի նկարագությամբ ժամանակի մեքենան նպատակաուղված կշարժվի միայն դեպի առաջ` ապագա:Իսկ ինչ է պետք անել, որպեսզի ժամանակը հետ վերադառնա, այսինքն առաջանա, այսպես ասաց, <<ծերունու պարադոքսը>>? (Իմիջայլոց, եթե հանկարծ հայտնվեք անցիալում և ձեզ այնտեղ տեսնեք, աշխատեք չշփել նրա հետը, քանի որ դա անչափ վատ ավարտ կարող է ունենալ):Անցիալ վերադառնալ հավանական է հնարավոր չի լինի, քանզի այն մեր ֆիզիկական աշխարհում արդեն գոյություն ունենալ չի կարող:<<Ինչ վերաբերվում է ապագային, ապա այն հնարավոր է իրականացնել հավանականության տեսության սահմաններում>>,- ասել է Կոքսը: – <<Բացի այդ, ձեզ անհրաժեշտ կլինի նաև այսպես կորչված <<խլուրդի անցքեր>> («крото́вина» կամ «червото́чина» իրենից ներկայացնում է տարածքա – ժամանակային հիպոթետիկ թունել), դրանք մուտքներ են ժամանակի և տարածության մեջ: Սակայն շատ ֆիզիկոսներ դրանց գոյությունը կասկածի տակ են դնում: >> 

 Տիեզերքում պետք է գոյություն ունենան <<խլուրդի անցքեր>> –
տարածքա – ժամանակային թունելներ:Համաձայն էնշտեյնյան հարաբերականության տեսության որոշ հավասարումներից խլուրդի անցքերը պետք է գոյություն ունենան, սակայն դրանք անանցանելի ճանապարհներ են (այսինքն ճամպրուկները վերցնել և նրա միջով ճամփորդել անհնարին է), քանի որ նման թունելները երկարաժամկետ չեն և հիմնականում լինում են անոմալ փոքր:Որպեսզի ստեղծվի նման տարածքա-ժամանակային թունելներ, ինչպես գրել են լավագույն ֆանտաստները, մեզ անհրաժեշտ է մատերիայի էկզոտիկ տեսակ, որը թույլ կտա բացասական էներգիայի շնորհիվ կայունացնել խլուրդային անցքերի մուտքերը:Ներկայումս նման մատերիայի տեսակ գոյություն ունի միայն տեսականորեն, սակայն եթե այն գտնվի կամ ինչ որ եղանակով ստեղծվի, ապա չի բացառվում, որ կօգտագործվի ժամանակային և տիեզերարական ճանապարհորդություններում:Մի խոսքվ, այսօրվա դրությամբ ժամանակա-տարածական տեղափոխում հնարավոր է իրականացնել միայն մի ուղղությամբ` դեպի ապագա: 

3րդ ուսումնական շրջանի ամփոփում

Այս կիսայակի ընթացքում մենք խորապես ուսումնասիրեցինք ֆունկցիաները՝ նրա տեսակները, կատարեցինք առաջադրանքներ դրա շուրջ: Բացի այդ հետաքրքիր տեղեկություններ իմացանք п թվի մասին և կատարեցինք անհատական նախագծեր:

Փետրվար՝ ֆլեշմեբ,

Մարտ՝ <<Պի>>թվի տոն, Տանգեսի և կետանգեսի

Ապրիլ՝ Ֆունկցիաներ, ֆլեշմոբ

Մաթեմատիկայի ֆլեշմոբ

 1. Արշավականներն օրական 8 ժամ հաստատուն արագությամբ քայլելով, 15 օրում կարող են անցնել 480կմ ճանապարհ: Արշավականները օրական քանի ժամ պետք է բալեն նույն արագությամբ, որ 2 շաբաթում անցնեն 50կմ ճանապարհ:

10ժ

 1. Քանի յոռանիշ թիվ կա, որոնց երկրորդ թվանշանը կենտ է, իսկ երրորդը

Կա 25 ոթանիշ թիվ

 1. Ալենը, Դավիր-ը և Վահեն կանգնած են բակում Ալենն ասում է, որ Դավիթից երկու անգամ ավելի հեռու է, քան Լահեից, Դավիթն ասում է, որ Վահեից երկու անգամ ավելի հեռու է, քան Ալենից, իսկ Վարեն ասում է, որ Դավիթից էրկու անգամ ավելի հեռու է, քան Սլենից: Նրանցից առնվազն երկուսը ճիշտ են ասում։ ով է ստում

Ստում է Ալենը

 1. Քնարիկն ընտրել է խորանարդաձև տուփի գագաթներից մեկը: Դուք իրավունք ունեք նրան տալու հարցեր, որոնց նա պետք է պատասխանի «այո» կամ «ոչ» : Նվազագույնը քանի հարց տալով կարող եք պարզել, թե որ գագարին է նա ընտրել:

3

5.երկու քառակուսաձև, ծղթեր իրար վրա դրված են այնպես, որ նրանց ընդհանուր մասի մակերեսը կազմում է մի քառակուսու մակերեսի 2/5 մասը, իսկ մյուսի՝ 518 մասը: Գտիր այդ քառակուսիների կողմերի երկարությունների հարաբերությունը:

Мой ответ

6. Գուտբոլի դաշտ դուրս եկող 11 հոգանոց թիմում պեւոք է ընտրել ավագ և նրա օգնական: Քանի՞ եղանակով է հնարավոր իրականացնել ընտրությունը:

100

 1. Տասանիշ թիվը գրելու համար կարող ենք օգտագործել 1, 2 և 3 թվանշանները, ընդ որում նույն թվի մեջ ցանկացած երկու հարևան թվանշանների տարբերությունը 1 է: Այս պայմաններին բավարարող քանի թիվ կա

4

 1. MNk եռանկյան M գագաթից տարված ուղիղը հատում է k կողմը E կետում, այնպես որ MN-NE, ZNME–35 աստիճան, 2KME+15 աստիճան: Գտեք MNK եռանկյան անկյունները:

M-50°

N-110″

K-20″

9.2×2 չափանի քառակուսու վանդակներից ամեն մեկը ներկում են սև կամ սպիտակ։ Բառակուսին ներկելու քանի՞ fհնարավոր տարբերակ կա:

14 տարբերակ

10. Յանան ունի տարբեր չափեր ունեցող 5 խորանարդ: Երբ նա դասավորում է դրանք փոքրից մեծ, երկու հարևան խորանարդների բարձրությունների տարբերությունը միշտ ստացվում 2սմ: Մեծ խորանարդի կողմը հավասար է երկու ամենափոքր խորանարդների կողմերի երկարությունների գումարին: Ինչի է հավասար բոլոր 5 խորանարդներից կառուցված աշտարակի բարձրությունը:

50սմ

90-ականների ոճ, որը ակտուալ է նաև այսօր


Ինչպես արդեն կանխատեսել էինք, 90-ականների նորաձեւությունը թողնում է լյումինեսցենտ և չափազանց շողացող գույներ: Չնայած ճիշտ է, որ երանգները սովորաբար համակցված են, բայց դա արվում է ավելի հանգիստ եղանակով: Նույն կերպ, հիմնական ասպեկտներից մեկը արտաքին տեսքի պարզությունն էր, որի մեջ կարելի է խոսել ա մինիմալիստական ​​հպում: Հարմարավետությունն այս դարաշրջանի հիմքն էր, որը լի էր մեծ միտումներով, որոնք մինչ այժմ մնում են մեր ներկա ժամանակներում: Օրեցօր հայտնվում են նոր Սուպեր մոդելներ, ովքեր մեզ մոտեցնում են հագուստի շատ ավելի բազմակողմանի շարքին:

90-ականների ջինսե նորաձեւություն

Հիմնական հագուստ 90-ականներին

Վանդակավոր վերնաշապիկներ

Վանդակավոր վերնաշապիկներն այն գլխավոր հերոսներն էին, որոնք լրացնում էին տեսքը, ինչպես նշեցինք: Չնայած դրանք նույնպես կարելի էր տեսնել հետ հիմնական շապիկներ սպիտակ գույնով, Թվում է, որ ռեփի ազդեցությունները թափանցեցին նաև մեր նորաձեւության հագուստները:

Наряды в стиле 90-х: модные идеи, как составить образ

Կենդանական տպագիր

Նորաձև կենդանու, ընձառյուծի պրինտով արհեստական ​​մորթյա վերարկու, բերետավոր, սվիտեր, թավշյա տաբատ, թավշե պայուսակ կրող, թավշյա պայուսակ կրող, թրենդային կենդանու, ընձառյուծի պրինտով արհեստական ​​մորթյա վերարկուով, ծայրամասով թավշե պայուսակ կրող կնոջ արտաքին դիմանկարը:

Կենդանական տպագրությունը ևս մեկ միտում է, որը կրկին հայտնվեց որպես զգեստապահարան, բայց այսօրվա միտումները շատ տարբեր տեսք ունեն, քան 30 տարի առաջ: Մոռացեք նուրբ, չեզոք երանգները. 90-ականներին կենդանական տպագրությունը նշանակում էր մեծ, համարձակ և բարձրաձայն հագուստ:

Մոտո բաճկոն

Кожаная куртка женская Sandro SFPBL00406 купить за 36220 руб.

Անկախ տասնամյակից, արտաքին հագուստը զգեստապահարանի կարևորագույն մասն է: Համաձայն Vogue , Motorcycle բաճկոնի միտումը պարտադիր պայման էր: Այն նկատվել է 90-ականների շատ սուպերմոդելների մոտ և, ի վերջո, դարձել է միտում, որը ցանկանում էին փորձել ամենօրյա նորաձեւության սիրահարները, որոնք հաճախ արվում էին կաշվի մեջ:

Մազերի պարագաներ

Մազերի սեղմիչներ

Պարզապես 90-ականները չէին լինի առանց մի քանի ֆիրմային աքսեսուարների: Փայլուն թիթեռների սեղմակներից մինչև մշտապես ներկա սկրանչիի, մազերի աքսեսուարները կարևոր դեր են ունեցել տասնամյակի ընթացքում: Եթե ​​դուք մեծացել եք 90-ականներին, ապա, անկասկած, կրել եք դրանցից մի քանիսը, և գուցե դեռ կրում եք: Անկախ նրանից, թե հիմա ինչի մասին եք մտածում, սրանք բոլորը պարտադիր բաներ էին 90-ականներին, և ով գիտի, թե երբ նորաձևությունը կարող էր նորից շրջվել, և մենք նորից ցանկանանք դրանց:

Օգտակար հղումներ՝ 1, 2

Առաջադրանք

Նա զայրցած պատասխանեց ընկերներին, որ նախ՝ ինքը պարտավոր չէ բացատրություններ տալ նրանց և երկրորդ՝ թույլ չի տա խառնվելու իր ընտանեկան գործերում:

Նա պատասխանեց.

– Նախ ինքը պարտավոր չէ բացատրություններ տալ նրանց և երկրորդ թույլ չեմ տա իմ ընտանեկան գործերին:

Բժիշկն ասաց պրոֆեսրոին, որ նա ժամանակին իրեն շատ ու շատ է օգնել խորհուրդներով և ինքն այդ ամենի համար շնորհակալ է:

Բժիշկն ասաց պրոֆեսրին.

-Դուք ժամանակին շատ ու շատ եք ինձ օգնել և ես այդ ամենի համար շնորհակալ եմ:

Մի օր Մարտիրոս Սարյանը խոստովանեց, որ եթե տարիներ առաջ հանդիպեր Կոմիտասին ինքը ծնկի կիջներ կհամբուրեր աջն ու կասեր, որ իր պապերն անգամ իր երգերն են երգել:

Մի օր Մարտիրոս Սարյանը խոստովանեց.

-Եթե տարիներ առաջ ինձ բախտ վիճակվեր հանդիպել կոմիտասին, ես ծնկի կիջնեի

Ֆրանսիայի Գեղարվեստի ակադեմիայի տնօրենը Գոգենին ուղղված նամակում գրում է, որ ինքը երբեք չի խրախուսի նրա արվեստը, որը չի հասկանում և որը զայրացնում է իրեն, քանի որ այն չափից ավելի հեղափոխական է:

Ֆրանսիայի Գեղարվեստի ակադեմիայի տնօրենը Գոգենին ուղղված նամակում գրում է ՙՙես երբեք չեմ խրախուսի քո արվեստը՚՚,- գրել է Ֆրանսիայի Գեղարվեստի ակադեմիայի տնօրենը,- ՙՙորը չեմ հասկանում և որը զայրացնում է ինձ, քանի որ այն չափից ավելի հեղափոխական է՚՚:

Ամփոփում

Այս 6 ամիսների ընթացքոմ մենք շատ հետաքրքիր դասեր անցկացրեցինք ընկեր Արփիի հետ: Ունեցանք քնարկումներ գլոբալ թեմաների շուրջ, կատարեցինք թարգմանություններ, բառարանական աշխատանքներ, առաջադրանքներ և ֆլեշմոբեր անգլերենի ժամանակաձևերի հետ կապված, գրեցինք շարադրություններ և այլ աշխատանքներ: Վստահաբար կարող եմ ասել, որ այս ընթացքում անգլերենի գիտելիքներս կրկնապատկվեցին: Իմ կատարած աշխատանքներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝

Past Perfect

English Translation

Monthly Diagnostic Test

Essay- My Favourite Season

My Future Profession

About Basketball

Examination Test

Vocabulary

ADDITIONAL EXERCISES

PRESENT SIMPLE AND PRESENT CONTINUOUS EXERCISES

Օվկիանոսի մաքրում/ Ապրիլ ամսվա նախագիծ

Աղբի արգելքը

Այս նախագիծը ծնվել է հոլանդացի ուսանող Բոյան Սլաթի ձեռքից, ով առաջարկել է օվկիանոսից պլաստմասսա մաքրելու արդյունավետ ծրագիր: Այս ծրագիրը դեռ նոր է գտնվում և պետք է ժամանակի ընթացքում հարմարեցվի և բարելավվի: Այս նախագծի կենսունակությունը բավականին բարձր է: Օվկիանոսի մաքրում նպատակ ունի պասիվ մեթոդով դուրս բերել թափոնները ծովերից և օվկիանոսներից: Այս մեթոդը նշանակում է, որ մարդը պետք չէ միջամտել դրա օգտագործման համար, բայց օգտվում է քամու և ծովային հոսանքների բնական մղումից `պլաստիկի խտության և հավաքման համար:

Այս եղանակով այս նախագիծը հիմնականում հիմնված է լողացող արգելապատնեշ համակարգերի տեղադրման վրա, որոնք ռազմավարական տեղակայված են Խաղաղ օվկիանոսի հյուսիսում, որոնք ունակ են հավաքել ծովային հոսանքների և քամու կողմից ներգրավված աղբը: Այս լողացող արգելքը քիչ թե շատ ունի 600 մետր երկարությամբ և բաղկացած կլինի երկու բազկաթոռներից, որոնք կցված են որոշ արգելապատնեշներին, որոնք սուզվել են մոտ 3 մետր խորության վրա, Սա կանխում է թափոնների տակից փախուստը: Լողացող թևերը տեղակայված են V վիճակում, որպեսզի կարողանան ամբողջ թափոնները կենտրոնացնել պատնեշի կենտրոնական մասում:

Տեղադրված է գլանաձեւ հարթակ, որը թափոնները պահելու համար հանդես է գալիս որպես տարա: Որոշ նավակների օգնությամբ Թափոնները կհանվեն մոտավորապես յուրաքանչյուր 45 օրը մեկ և կվերադարձվեն մայր ցամաք: Քաղաքակրթության մեջ մտնելուց հետո այն կարող է վերամշակվել կամ վաճառվել վերօգտագործման համար ՝ ապահովելով, որ ծովի և օվկիանոսների ինքնամաքրումը կայուն լինի:

Օգտակար հղում՝ renovablesverdes.com

Ապրիլ ամսվա ամփոփում

 • Վերլուծել Արարատի մարզի բնական պայմանների առանձնահատկությունները:

Արարատի մարզը գտնվում է Արարատյան դաշտում, Արարատյան դաշտի կլիման արևոտ է, անհողմ, տևական է աշունը: Արարատի մարզի գետերը պատկանում են Արաքսի ավազանին։ Նրա տարածքով են անցնում Հրազդան գետն իր ստորին հոսանքով, իսկ Ազատ, Վեդի և Արածո գետը՝ ամբողջ ընթացքով

 • Ի՞նչ ընդհանոր և տարբերիչ գծերով են բնութագրվում Վայոց ձորի և Արարատի մարզի գյուղատնտեսթյունը և արդյունաբերությունը:

Ընդհանրություններ՝

Տնտեսության հիմքը գյուղատնտեսությունն է

2 մարզերում էլ մասնագիտացված է խաղողագործությունն և գինեգործությունը:

Տարբերություններ՝

Վայոց ձորի մարզում տնտեսությունը համարվում է թույլ օղակ, իսկ Արարատի մարզում՝ հակառակը:

Վայոց ձորում բնակչության մեջ գերակշռում են տղամարդիկ, իսկ Արարատի մարզում կանայք:

 • Գնահատե՛ք Վայոց ձորի և Արարատի մարզերի տնտեսական զարգացման հնարավորություններն ու  հեռանկարները:

Վայոց ձոր/հհեռանկարներ

 1. ոռոգելի տարածքների ընդլայնում
 2. նոր աշխատատեղերի ստեղծում
 3. գյուղատնտեսության զարգացում
 4. ջրամբարների կառուցու և պահպանում:

Արարատի մարզ/հեռանկար

 1. նոր տեխնոլոգիաների ապահովվում
 2. զբոսաշրջության խթանում
 3. սուբսիդիայի ավելացում
 • Առանձնացնել Արարատի և Վայոց ձորի մարզերում առկա բնապահպանական հիմնախնդիրները:

Աղտոտվածությունը, կենդանական և բուսական աշխարհի վերացումը, արգելոցների տարածքի փոքր չափսերը:

 • Ներկայացնել ձեր կողմից առաջարկվող որևէ մարզի ռազմավարական ծրագիր:

Քանի որ Վայոց ձորի մարզն ունի միջպետական նշանակության ավտոճանապարհ և հայտնի է իր բուսաբուծությամ , առաջարկում եմ ավելի ինտենսիվ զբաղվել պտղաբուծությամբ, խաղողագործությամբ, բանջարաբուծությամբ և այն արտահանել Իրան: